กิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ 2559

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

กิจกรรมการเดินสวนสนาม     ระลึกยามทหารร่วมสมัย
          เพื่อทูลเทิดเชิดชูนักรบไทย              เพื่อเตือนใจได้ทราบกราบบังคม
                        เพื่อทบทวนกล่าวคำปฏิญาณ ความกล้าหาญแฝงไว้ได้เหมาะสม
    กิจกรรมหลากหลายได้ชื่นชม          อีกคำคมฝากไว้ให้ยินดี    
               วันที่หนึ่งกรกฎาคม               ชนชื่นชมทูลเทิดเชิดศักดิ์ศรี
  เมื่อสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่               ยังมิมีวันลืมร่วงโรยรา 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร และโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม ขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนศรีเวียงน่าน

     

สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

show1

 

 

 

 

Facebook Comments