วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน บริการตัดผม นร. ฟรี

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน บริการตัดผม นร. ฟรี

    โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จัดโครงการตัดผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ทั้งชายและ หญิง 

     

 

 

 

Facebook Comments