พิธีถวายพระพรชัยมลคลฯ

     โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จัดพิธีถวายพระพรชัยมลคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โดย นายดามพ์ กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เป็นประธาน ซึ่งพิธีการประกอบไปด้วยประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

::: คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :::

Facebook Comments