บุคลากร

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
  นายดามพ์  กันแก้ว
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู 
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
 
  ครูผู้ข่วย
  ครู อัตราจ้าง
   ครู ธุรการ
 นายวิชัย ดีน้อย นักการภารโรง

 


JOMJANWITTAYAKARN SCHOOL

2016-07-11

Facebook Comments