โครงการเด่น

โครงการ และกิจกรรมที่หน้าสนใจภายในโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

โครงงานคอมพิวเตอร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /2017

 

โครงการ : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
โครงการ : ธนาคารแห่งกฎระเบียบ
โครงการ : เว็บไซต์นิทานเพื่อการศึกษา
โครงการ : แจ้งความสารวัตรนักเรียน
โครงการ : ตารางบันทึกการเข้าใช้ห้องใช้พยาบาล

 

 

Facebook Comments