เดินขบวนออกรณรงค์ออกเสียงประชามติ

ในวันที่ 2 สิงกหาคม 2559 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนออกรณรงค์ออกเสียงประชามติตามเขตบริการของโรงเรียนเพื่อร  ขอเชิญประชาชนศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีขั้นตอนการลงประชามติ เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด 80%

  

 

show1

 

Facebook Comments