กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด

                            ในวันที่  26  มิถุนายน  ของทุกปี  เป็นวันสุนทรภู่ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก เนื่องจากมีผลงานทางวรรณกรรมที่สำคัญมากมายหลายอย่างที่สืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดี  และวันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย     ทางโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารจึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร มีกิจกรรมการเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด การประกวดการแต่งกลอนต่างๆ ร่วมถึงมีการแสดงวงดนตรีนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยนช์

 

    

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments