โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่น 1

โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่น 1

            กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าส่งเสริมวินัยจราจรและวางรากฐานจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 14  ด้วย “โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย” ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

           ครั้งนี้ได้ร่วมมือกับ ชมรมครูตำบลตาลชุม จอมจันทร์ นาเหลือ เพื่อจัดโครงการดีๆ นี้ขึ้น ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 170 คน 

     

 

 

 

 

Facebook Comments