โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ

                             กระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จึงได้จัดโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริรวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน ๙๙๙,๙๘๙ ต้นในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่หลายหน่วย ทั้งในส่วนของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเอง ส่วนราชการของจังหวัด ทหาร ตำรวจทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะกรมป่าไม้ ที่มอบต้นไม้ให้กับกระทรวงศึกษาธิการทั้งสิ้น จำนวน ๙๙๙,๙๘๙ ต้น ซึ่งโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แล้ว แต่ที่เรายังทำต่อทุกวันนี้ได้คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้ทรงย้ำตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ว่า “ขอให้พวกเราทุกคนสานต่อพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 อะไรที่ยังทำไม่เสร็จ ต้องทำให้เสร็จ อะไรที่ทำดี ก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไป”และในโอกาสที่เดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลด้วย เราจึงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงงานเพื่อแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การที่มาจัดโครงการถึงจังหวัดลพบุรี เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้มาเห็นของจริง มาเรียนรู้จากการลงมือทำ ตลอดจนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของชาติที่จะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม

                            ทั้งนี้ทางโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้เข้าร่วมโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ กับทาง หน่วยงานสถานศึกษาสังกัดกระทวงศึกษาธิการ จังหวัดน่าน เข้าร่วมปลูกต้นไม้ที่ ค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

 

   

   

 

 

Facebook Comments