การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 67 ระดับกลุ่มเวียงสา 3

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

จากประกาศดังกล่าวกลุ่มเวียงสา 3 จึงได้มีการจัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  (กลุ่มเวียงสา 3) ขึ้นที่โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารในวันที่ 6-7 กันยายน 2560 มีการแข่งขันหลากหลายรายการ เพื่อคัดผู้ที่ได้เหรียญทองอันดับ 1 ส่งต่อไปแข่งในระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Khomsun thong-on

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร