ขอบคุณ เทสโก้ โลตัส สาขาน่าน 365 วันทำดี เพื่อชุมชน

ขอขอบคุณ

เทสโก้ โลตัส สาขาน่าน

ได้มอบวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนจอมจันทร์

 

Facebook Comments