มุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ

         มุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 2562 คุณครูทั้งสามท่าน
คุณครูสุกัญญา สะสม
คุณครูจันทร์เพ็ญ อ้อยใจ
คุณครูประสงค์ ทุ่งสี่

         โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้จัดงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการครูขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
จึงขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองและ เพื่อนครูทุกท่านร่วมแสดงมุฑิตาจิตในครั้งนี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Facebook Comments