กิจกรรมลอยกระทง 2562

     โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยให้นักเรียนได้ออกแบบและประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง ซึ่งมีการประกวดกระทงในระดับชั้นเรียนด้วย

Facebook Comments