กิจกรรมวันคริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่

เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม  2562 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่ขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกมากมาย เช่น กิจกรรมการประกวดการแต่งกายซานตาคลอส กิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น และกิจกรรมแลกของขวัญ

Facebook Comments