เดินทางไกลลูกเสือสำรอง-สามัญ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญ ของโรงเรียนในกลุ่มตำบลจอมจันทร์ ตำบลตาลชุมและตำบลนาเหลือง โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Facebook Comments