ร่วมงานกีฬา อบต.

เมื่อวันที่ 22-23  กุมภาพันธ์  2563  นายดามพ์  กันแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร  และวงดุริยางค์โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์   อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

Facebook Comments