ปัจฉิมนิเทศ 2562

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ร่วมจัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นวันแห่งความปิติยินดีที่นักเรียนชั้น ม.3 ได้จบชั้นสูงสุดของโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษา ทางโรงเรียนขออวยพรให้นักเรียนทุกคนจงประสบความสำเร็จทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศต่อไป

Facebook Comments