นิเทศเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนยุคโควิด

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร รับการตรวจเยี่ยมจากคณะศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 1 ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19

Facebook Comments