ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1/63

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด

Facebook Comments