ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ณ ป่าชุมชนหนองหลวง บ้านหลับมืนพรวน หมู่ที่ 5 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

Facebook Comments