พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

Facebook Comments