วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน“วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้

Facebook Comments