รับการนิเทศ/ประเมินการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รองผอ.สพป.น่าน เขต 1 และคณะกรรมการฯ ได้มานิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา โดยมีนายดามพ์ กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

Facebook Comments