ต้อนรับครูบรรจุใหม่

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา นางสาวชลธิชา เย็นใจมา ด้วยความยินดียิ่ง

Facebook Comments