บริจาคของมอบพระพุทธรูป

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30น พระปลัดธเนศ ธนมงคโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวงและ ท่านสมชาย บวรวงษ์ดิลก พร้อมคณะร่วมกันบริจาคพระพุทธรูป พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน/อุปกรณ์การกีฬา/ขนมปีบ/ นำมาให้กับนักเรียนโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร  ทางผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทุกคน ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Facebook Comments