ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารขอพระขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี นายกันตพล นารายณ์ภักดีและญาติผู้ใหญ่ทุกท่านที่มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ/ครับ

Facebook Comments