เว็บไซต์ คลังสื่อภาษาไทย By ครูจอย

นางสาวศรัณยา  ลำบาล (ครูจอย) ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้รายวิชาภาษาไทย ให้กับนักเรียนที่สนใจค้นคว้าหาความรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา ผ่านทาง เว็บไซต์ คลังสื่อภาษาไทย By ครูจอย  หรือ  URL  http://gg.gg/jointhai 

Facebook Comments