ถวายเทียนพรรษา 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาร่วมสืบทอดพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยยึดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นสำคัญ

Facebook Comments