รับมอบพันธุ์ไม้

เมื่อ วันที่  31 สิงหาคม 2564 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร รับมอบพันธุ์ไม้ในโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร” จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน

Facebook Comments