มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

          เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 -16.30 น. โรงเรียนได้มอบเงินสนับสนุนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมอบเงินสดให้กับนักเรียน คนละ 2,000 บาท ณ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ครบถ้วนตามจำนวนนักเรียนเป็นที่เรียนร้อยแล้ว

Facebook Comments