อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

          วันที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

Facebook Comments