รับรางวัล”ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร”

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายดามพ์ กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice โครงการ “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ปีการศึกษา 2564..ณ เวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

Facebook Comments