กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 30 ธันวามคม 2564 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานและมีความสุขในสถานศึกษาต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง โดยมีนายดามพ์ กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดงาน มีการจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองน้องแก้ม(ด.ญ.กิตติยาภรณ์ วุฒิ) น้องเกล้า (ด.ช.ทักษ์ดนัย วุฒิ) ที่สนับสนุนขนม,ขอบคุณครูกนกวรรณ พิมประสาร ศิษย์เก่าที่สนับสนุนน้ำส้มขวดพร้อมดื่ม และขอบคุณ คุณครูยุพิน รังกาใจ-คุณครูปภัสนรัลย์ สายโนวงค์ ที่สนับสนุนไอศกรีมเลี้ยงนักเรียนจำนวน 2 ถัง

Facebook Comments