ผู้ปกครองร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตัดหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ให้สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ เป็นอย่างสูงค่ะ/ครับ

::: คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :::

Facebook Comments