มอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

    เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายดามพ์ กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร มอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ให้กับผู้ปกครองที่มีความประสงค์รับเงินสดที่โรงเรียน จำนวน 12 ทุน

::: คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :::

Facebook Comments