วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2559

วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 

                   ถ้าเอ่ยชื่อ “สุนทรภู่” เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง “พระอภัยมณี” จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์” หรือ “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย” และคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “วันที่ 26 มิถุนายน” ของทุกปีคือ “วันสุนทรภู่” ซึ่งมักจะมีการจัดนิทรรศการ ประกวดแต่งคำกลอน เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึง

                   โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รักในภาษาไทยและได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยให้เก่งขึ้นและใช้อย่างถูกต้อง ณ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร มีการแสดง การวาดภาพระบายสี และอื่นอีกมากมาย

    

สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ 

show1

 

 

 

 

Facebook Comments