กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 2559

SliderSite03

เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          ตรงกับ    วันศุกร์ 12 สิงหาคม 2559  เป็นวันหยุดทางโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารจึงได้กำหนดวันจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นใน         วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ภายในงานจะมีกิจกรรมวันแม่ ประกวดผลงานทางวิชการของนักเรียน การแสดงจากนักเรียน และการแข่งขันอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ

ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ  ผู้ปกครองนักเรียน คุณแม่ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


“สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง

ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล

ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน

ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทาน “คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2559

 


 

Facebook Comments