รพ.สต.บ้านนาเคียน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ให้กับนักเรียนโรงเรียนจอมจันร์วิทยาคาร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านนาเคียน  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  

ได้ร่วมกันโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารป้องกันการเกิดโรคโรคคอตีบและบาดทะยัก ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 รพ.สต.บ้านนาเคียน ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักให้กลับ นักเรียนในระดับชั้นประถทศึกษาปีที่ 6 ทุก เพื่อป้องกันการเกิดโรคคอตีบและบาดทะยัก

    

show1

 

Facebook Comments