รวมพลังแห่งความภักดี

       รวมพลังแห่งความภักดี

         พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตรวจความพร้อมสถานที่ บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งมีการจัดเวที พร้อมติดตั้งระบบเสียง และจอแอลอีดี ขนาดใหญ่ 2 จออยู่บริเวณด้านซ้าย-ขวา ของเวที เพื่อจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ประกาศความจงรักภักดี และ ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ก่อนนำซ้อมใหญ่ ในรูปแบบเหมือนจริง ก่อนที่งานจริงจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้

          กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เริ่มเวลา 07.45 น. นายกรัฐมนตรี, คณะรัฐมนตรี, ข้าราชการการเมือง, ข้าราชการประจำ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จาก 32 หน่วยงาน คาดจะมีผู้ร่วมพิธีกว่า 4,000 คน จากนั้นเวลา 08.00 น. นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้นำ ร้องเพลงชาติ ก่อนขึ้นไปยังแท่นพิธี เพื่อกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และปิดท้ายด้วยการ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งจะมีวงดนตรีจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากร บรรเลงและขับร้องในครั้งนี้ด้วย

          กิจกรรมนี้ เป็นมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน กำหนดให้จัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนแสดงความรัก สามัคคี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตามพระราชปณิธาน พร้อมกันทั่วประเทศ และต่างประเทศ

          ทางโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ได้พร้อมกันร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ร่วมปฏิญาณตน ปลูกต้นราชพฤกษ์ ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ผู้ปกครอนักเรียน และชุมชนใกล้บ้านจอมจันทร์ เพื่อปลูกฝังความดี และ”รวมพลังแห่งความภักดี” ประกาศความจงรักภักดี และ ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

show1

Facebook Comments