โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

              ชาวบ้านปางสา  โรงเรียนจอมจันทร์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลจอมจันทร์ ร่วมปลูกต้นไม้กว่า 300 ต้น ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทั้งยังรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว 
              ณ พื้นที่ บ้านปางสา หมู่ที่ 3 ตำบลจอมจันทร์  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมใขการจัดกิจกรรมครั้งโดยส่งตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งหมด 13 คน เข้าร่วมปลูกป่าด้วย

 

      

 

 

 

 

Facebook Comments