ทำบุญอาคารเรียน & คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าจอมจันทร์

 สงกรานต์ปี๋ใหม่ ศิษย์เก่าพร้อมใจกั๋น ปิ๋กสถาบัน “วันคืนสู่เหย้า”

ร่วมทำบุญและ รับมอบอาคารเรียน ร่วมงานผ้าป่าศิษย์เก่า

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน ร่วมทำบุญอาคารหลังใหม่และ ทอดผ้าป่า “วันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าจอมจันทร์” เพื่อหารายได้พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

Facebook Comments