โลตัสน่านมอบอาหาร

ขอขอบคุณ
เทสโก้ โลตัส
ได้มอบวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนจอมจันทร์

 

 

 

Facebook Comments