ร่วมงานกาดละอ่อนน่าน ปี 2

               ชมรมเยาวชนคน อพท.น่าน ร่วมกับชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน และ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน จัดกิจกรรม “กาดละอ่อนน่าน คิดได้ ทำได้ ขายเป็น”
ขอเชิญชาวน่านและนักท่องเที่ยว “ชมบูธแสดงผลงานมหกรรม ” 1 โรงเรียน 1 อาชีพ” และชมการแสดงพื้นเมือง ดนตรีไทย ดนตรีสากล การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน การแสดงวิถีชีวิตชาติพันธุ์ และศิลปการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์จากน้อง จากโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ(ขยายโอกาส) ในจังหวัดน่าน จำนวนกว่า 89 โรงเรียน (การแสดง แสง สี เสียง เต็มวงทั้ง 2 เวที) ในวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ข่วงเมืองน่าน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

 

 

 

 

Facebook Comments