เดินรณรงค์พร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 24 มีนาคม 2562

เดินรณรงค์ โรงเรียนจอมจัมทร์วิทยาคาร
พร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 24 มีนาคม 2562

 

Facebook Comments