ผู้ปกครองร่วมใจพัฒนาโรงเรียน

ผู้ปกครองร่วมใจพัฒนาโรงเรียน

               เช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ผู้ปกครองร่วมใจ ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

เตรียมจอบ เสียม เครื่องตัดหญ้า และหัวใจ รวมกันเป็นหนึ่ง รวมตัวกันที่โรงเรียนแต่เช้ามืด คนละไม้ละมือ พัฒนาโรงเรียนของลูกหลานให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ช่วยกันเทปูนทำถนนใหม่หน้าอาคารให้เพื่อให้การการสัจรภายในโรงเรียนสะดวก และดียิ่งขึ้น ตัดหญ้าสนามฟุตบอล รวมถึงตัดแต่งต้นไม้ ทั่วบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ ภาพบรรกาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น 

            ทางโรงเรียนขอขอบคุณน้ำใจอันใหญ่ยิ่งของผู้ปกครองทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับผม

ผู้ปกครองรวมตัวกันที่ หอประชุม
ผู้ปกครองพัฒนาโรงเรียน
ขุดท่อละบายน้ำ
ตัดแต่งกิ่งไม้ และตัดต้นไม้ที่แห้งแล้ว
Facebook Comments