ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า สร้างน้ำ ” 2562

           เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายดามพ์  กันแก้ว นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงารปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร่างป่า สร้างน้ำ ร่วมกับทาง อบต. จอมจันทร์

          ได้มีกิจกรรมร่วมกันปลูกป่าและสร้างค่านิยมรักการปลูกป่าให้กับนักเรียนเพื่อคาดหวังว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะ มีจิตอาสาและรักพื้นป่ามากขึ้น

Facebook Comments