ส่งเสริมสุขภาพให้นักเรียนออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ทำไม่จึงต้องออกกำลังกายส

          การป้องกันเสริมสร้างสุขภาพ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลสุขภาพ เพราะได้ผล และประหยัดที่สุด สุขภาพที่ดี คือ ดีทั้งทางกาย และใจ

          ขณะนี้สาเหตุการตายของประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้เปลี่ยนจากโรคติดเชื้อ เป็นโรคที่ไม่ติดเชื้อ และจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ยาเสพย์ติด เพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ คนเราทุกคนจะต้องแก่ เจ็บ และตายทุกคน แต่ในปัจจุบันนี้เราสามารถป้องกันโรคได้หลายโรค ฉะนั้น จึงควรแก่อย่างมีคุณภาพ และไม่ควรเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้
 
          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพให้นักเรียนออกกำลังกาย ให้กับนักเรียนและกลุ่มโรงเรียนใน ตำบลจอมจันทร์ เพื่อแนะนำการออกกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
 
Facebook Comments