ตำรวจ D.A.R.E

วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเวียงสา  จังหวัดน่าน จัดพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E ประเทศไทย) ซึ่งได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย

Facebook Comments