ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ

ด้วยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ คุณครูลำดวน พิบูลย์และคุณครูดวงเดือน พรหมเทพ เพื่อเป็นการแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติท่านที่ได้ปฏิบัติงาน มาจนครบวาระอย่างทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ เพื่อสอนลูกศิษย์จนประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งกำหนดจัดงาน เวลา 12.00 น. วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

Facebook Comments