งานเกษียณอายุราชการ 2563

     วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ คุณครูลำดวน พิบูลย์และคุณครูดวงเดือน พรหมเทพ เพื่อเป็นการแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติท่านที่ได้ปฏิบัติงาน มาจนครบวาระอย่างทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ สอนลูกศิษย์จนประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

Facebook Comments